ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

پونه برفی سیستانی

  • 10 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پونه برفی سیستانی

  • 10 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

عمومی - مهندسی مواد

ترجمه مقالات تخصصی مهندسی مواد - به ویژه متون علم سرامیک
دارای مقاله‌ی ISI در مجلات معتبر مهندسی مواد و سرامیک

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

A teacher has to be well educated and knowledgeable to be able to educate others. Also they have to acquire the skills of retaining student’s attention and deliver content in an effective way. Thus teaching is an important profession and people respected them as they guided and assisted the learners to be useful citizens of the country. Due to the respect earned by the society teaching was one of the social service activities.

متن ترجمه شده:

یک معلم برای آن که بتواند دیگران را آموزش دهد، باید کاملا تحصیل کرده و آگاه باشد. همچنین باید مهرت‌هایی کسب کند که بتواند توجه دانش‌آموز را جلب کرده و محتوا را به شکلی موثر بیان کند. پس، تدریس یک حرفه‌ی مفید است و مردم به آن‌ها احترام می‌گذارند، چون شاگرادان را راهنمایی و یاری می‌کنند تا شهروندان مفیدی برای کشور باشند. به سبب احترامی که از جامعه کسب می‌شود، تذریس یکی از خدمات اجتماعی است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید