ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Maryam Navayi

 • 8 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Maryam Navayi

 • 8 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 56 رأی ]
98 ترجمه موفق
4 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای

سابقه ترجمه ده ها مقاله در زمینه های علمی و پزشکی

98 ترجمه موفق
4 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

BPD/DS is increasingly being recognized as the most effective bariatric operation for excess weight loss and is the best operation for resolution of diabetes. In a propensity matched analysis of different bariatric operations, the comparative effectiveness of BPD/DS showed better odds of resolution of hypertension, and more weight loss compared to either the RYGB or the sleeve gastrectomy. It was also better than the SG for resolution of reflux disease but less so than the RYGB.

متن ترجمه شده:

BPD/DS به طور روز افزونی به عنوان موثرترین عمل جراحی چاقی برای اضافه وزن شناخته شده است و بهترین عمل برای برطرف کردن دیابت است. در یک بررسی از روش های عمل جراحی چاقی گوناگون که افراد بر اساس تمایل یکسان سازی شده بودند...

متن اصلی:

The climatic models mathematically represent the various important processes of Earth’s climatic systems. There are various simple, intermediate complex and comprehensive General Circulation models (GCMs) to project the future climatic data. The temperature, wind, ocean currents and clouds are simulated by GCMs. These models are also validated against real-time observations. The climatic models use information from various greenhouse gas emission scenarios, land-use patterns, and air pollutant emissions to simulate the climatic variation projections. The various factors that lead to a change in greenhouse gas emissions are behavioral changes, population, and economic growth, land-use changes, climatic policy and technology (IPCC, 2014).

متن ترجمه شده:

مدل‌های اقلیمی از نظر ریاضی نمایانگر فرایندهای مهم سیستم های آب و هوایی زمین هستند. چندین مدل ساده، پیچیده متوسط و پیچیده برای گردش کلی (GCMs) وجود دارد که داده‌های اقلیمی آینده را پیش‌بینی می‌کنند. دما، باد، جریان‌های اقیانوسی و ابرها توسط GCM شبیه‌سازی می‌شوند. این مدل‌ها همچنین بر مبنای مشاهدات در زمان واقعی اعتبارسنجی می‌شوند. مدل‌های آب و هوایی از اطلاعاتی از سناریوهای مختلف گازهای گلخانه‌ای، الگوهای کاربری زمین و انتشار آلاینده‌های هوا برای شبیه‌سازی پیش‌بینی تغییرات آب و هوایی استفاده می‌کنند. عوامل مختلفی که منجر به تغییر در انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود عبارتند از: تغییرات رفتاری ، جمعیت و رشد اقتصادی ، تغییرات کاربری اراضی ، سیاست‌های اقلیمی و تکنولوژی (IPCC ، 2014).

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 70%
راضی 29%
متوسط 2%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.4 از 10
اسماعیل کیانی
1399/07/29
new
 • تخصصی-صنایع غذایی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
هاتف کوزه چی
1399/07/28
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید