ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Marjan Ramzani

 • 3 روز پیش فعال بوده
 • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Marjan Ramzani

 • 3 روز پیش فعال بوده
 • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 75 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از3 رأی ]
130 ترجمه موفق
4 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای

سابقه ترجمه ده ها مقاله در زمینه های علمی و پزشکی

130 ترجمه موفق
4 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Adopting a softer chrome finish that closely matched the iPhone’s aluminum enclosure.Around2013 with the introduction of iOS 7,its flat user interface inspired a new style of Apple logo, virtually identical to the monochrome version from 1998.And although this logo continued to be used today,Apple hasn’t been shy about being playful.They’ve used artistic stylizations of their logo on gift card stickers,product marketing like the rainbow logo used in recent iMac ads,and even promotion for their special events.This is something Apple has done in the past, but not nearly as often

متن ترجمه شده:

استفاده از پرداخت نرم تری از کروم که کاملا با محفظه آلومینیومی آیفون همخوانی دارد. حدود سال ۲۰۱۳ با معرفی iOS7 رابط کاربری مسطح آن الهام بخش سبک جدیدی از لوگوی آیفون شد که عملا با مونوکروم همسان بود.

متن اصلی:

BACKGROUND OF THE INVENTION As recently as ten years ago, the vast majority of industrial robots were controlled by hard-wired logic electronics and were taught using simple teach and repeat methods. The robot “programs” created consisted primarily of instructions to move the robot to a taught location, generate an output signal, or wait for an external input signal.

متن ترجمه شده:

پیشینه اختراع: در همین ده سال پیش، اکثریت قریب به اتفاق ربات های صنعتی با وسایل الکترونیکی سخت افزاری کنترل می شدند و با روش های تدریس و تکرار ساده به آنها آموزش داده می شد. "برنامه های" رباتی اختراع شده در وهله اول از دستورالعمل هایی تشکیل می شدند که ربات را به مکان آموزش داده شده ای به حرکت درآورند، سیگنال خروجی ایجاد کنند یا منتظر یک سیگنال ورودی خارجی شوند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 68%
راضی 29%
متوسط 1%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 67%
راضی 0%
متوسط 33%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9.6 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.8 از 10
سجاد باقرپور
1400/05/03
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سجاد باقرپور
1400/04/12
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.3 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.3 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
7 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید