سال نو مبارک! متفاوت ترین هدیه نوروزی (کلیک کنید)
ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Marjan Ramzani

 • 2 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Marjan Ramzani

 • 2 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 65 رأی ]
امتیاز ترنسیس
7.7 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
114 ترجمه موفق
4 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای

سابقه ترجمه ده ها مقاله در زمینه های علمی و پزشکی

114 ترجمه موفق
4 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

BACKGROUND OF THE INVENTION As recently as ten years ago, the vast majority of industrial robots were controlled by hard-wired logic electronics and were taught using simple teach and repeat methods. The robot “programs” created consisted primarily of instructions to move the robot to a taught location, generate an output signal, or wait for an external input signal.

متن ترجمه شده:

پیشینه اختراع: در همین ده سال پیش، اکثریت قریب به اتفاق ربات های صنعتی با وسایل الکترونیکی سخت افزاری کنترل می شدند و با روش های تدریس و تکرار ساده به آنها آموزش داده می شد. "برنامه های" رباتی اختراع شده در وهله اول از دستورالعمل هایی تشکیل می شدند که ربات را به مکان آموزش داده شده ای به حرکت درآورند، سیگنال خروجی ایجاد کنند یا منتظر یک سیگنال ورودی خارجی شوند.

متن اصلی:

Everyone sees bullshit, listens to it, and reads it, every single day. At the same time, each of us is guilty of generating it, thinking it, mulling it, and speaking it aloud. We are all morons from time to time, spouting nonsense as we go about our lives, without any real consequences. The crucial thing is to be aware of it and to feel sorry about it; because to err is human, and admitting your faults is halfway to having them forgiven.

متن ترجمه شده:

همه هر روز مزخرفات را می بینند، به آن ها گوش می دهند و آن ها را می خوانند. در عین حال هر یک از ما در تولید آنها، تفکر و تعمق در آنها و فریاد زدن آنها مقصریم. همه ما گهگاهی احمق می شویم و همینطور که زندگی خود را سپری می کنیم حرف های مزخرف به بیرون پرتاب می کنیم بدون اینکه هیچ نتیجه واقعی داشته باشند. نکته مهم این است که از آن آگاه باشیم و نسبت به آن احساس تأسف داشته باشیم. زیرا انسان جایز الخطاست و اعتراف به اشتباه نیمی از بخشش آن است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 69%
راضی 29%
متوسط 2%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 0%
متوسط 50%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.3 از 10
نیلوفر حسامی
1399/11/20
 • تخصصی-ورزشی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
محمدرضا شریفی
1399/11/05
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

باسلام. از همه نظر عالی و روان. سپاس

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7.5 از 10
تحویل به موقع
8.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
7 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

ترجمه به صورت ضعیف و ماشینی ارائه شده

متوسط
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
با ما گفتگو کنید