فرشید پیل زاد

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فرشید پیل زاد

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم تخصصی در زمینه علوم تجربی

دارای مدرک FCE و CAE از موسسه جهان علم، سابقه ترجمه در حدود یکسال و ترجمه در زمینه های مختلف مقالات عمومی، پزشکی، علوم تجربی و روانشناسی. همکاری با تیم های ترجمه رسانه های تاینی موویز، نایت مووی، سینما و آی مووی در زمینه ترجمه جدید ترین فیلم ها و سریال های روز دنیا.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Leadership pioneer Peter Drucker said, “You cannot manage other people unless you manage yourself first.” In a recent article, we shared how one CEO greatly enhanced the engagement and performance of the teams of the bank he leads, by becoming more self-aware. The story exemplifies how leadership starts with understanding and leading yourself. When you understand yourself, you are better able to understand and empathize with the people you lead, and in turn lead for their intrinsic motivation.

متن ترجمه شده:

رهبر پیشرو پیتر دراکر گفت،"شما نمیتوانید افراد دیگر را مدیریت کنید مگر اینکه اول خودتان را مدیریت کنید."در یک مقاله اخیر نشان دادیم که چگونه یک مدیر عامل باعث افزایش بسیار اشتغال و عملکرد تیم های بانک تحت مدیریتش، با کسب خود آگاهی بیشتر شده است.این داستان چگونگی رهبری با شروع درک کردن و رهبری خود را مثال میزند.وقتی خودت را درک میکنی، بهتر می توانی با افرادی که رهبری میکنی همدل شوی و درکشان کنی، و در مقابل باید انگیزه ذاتیشان رارو رهبری کنی.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید