غزل رستمی

غزل رستمی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

غزل رستمی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای انگلیسی متون عمومی و علوم انسانی

غزل رستمی هستم متولد سال هفتاد و دو. دارای مدرک لیسانس رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی و دانشجوی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. از سال 91 در زمینه ی تدریس زبان انگلیسی و ترجمه مشغول به فعالیت هستم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خوب]
 • معارف اسلامی و الهیات [خوب]
 • حقوق [خوب]
 • گردشگری [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The truth is, far more plants suffer from too much fertilizer than lack of it. Excess fertilizer can burn roots and leaves. When in doubt, use less. How do you know if you've over-fertilized your plant? Look for these symptoms: • Scorched edges or brown spots on leaves • Misshaped leaves • Wilting leaves • White crust on the surface of the potting mix

  متن ترجمه شده:

  حقیقت این است که بیشتر گیاهان از کود دهی بیش از حد بیشتر آسیب میبینند تا از کمبود آن. کود زیاد از حد میتواند ریشه ها و برگ ها را بسوزاند. زمانی که در اندازه ی کود دچار تردید هستید از کود کمتری استفاده کنید. از کجا بدانید که گیاهتان را بیش از اندازه کوددهی کرده اید؟ به دنبال این نشانه ها باشید: سوختگی لبه ی برگ ها یا لکه های قهوه ای روی آنها_برگهای تغییر شکل داده_برگ های پلاسیده_لایه ی سفید در سطح خاک گلدان

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -