غزل رستمی

غزل رستمی [ کد 37456 ]

4 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

غزل رستمی [ کد 37456 ]

4 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای انگلیسی متون عمومی و علوم انسانی

غزل رستمی هستم متولد سال هفتاد و دو. دارای مدرک لیسانس رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی و دانشجوی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. از سال 91 در زمینه ی تدریس زبان انگلیسی و ترجمه مشغول به فعالیت هستم.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • معارف اسلامی و الهیات
 • حقوق
 • گردشگری

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The truth is, far more plants suffer from too much fertilizer than lack of it. Excess fertilizer can burn roots and leaves. When in doubt, use less. How do you know if you've over-fertilized your plant? Look for these symptoms: • Scorched edges or brown spots on leaves • Misshaped leaves • Wilting leaves • White crust on the surface of the potting mix

  متن ترجمه شده:

  حقیقت این است که بیشتر گیاهان از کود دهی بیش از حد بیشتر آسیب میبینند تا از کمبود آن. کود زیاد از حد میتواند ریشه ها و برگ ها را بسوزاند. زمانی که در اندازه ی کود دچار تردید هستید از کود کمتری استفاده کنید. از کجا بدانید که گیاهتان را بیش از اندازه کوددهی کرده اید؟ به دنبال این نشانه ها باشید: سوختگی لبه ی برگ ها یا لکه های قهوه ای روی آنها_برگهای تغییر شکل داده_برگ های پلاسیده_لایه ی سفید در سطح خاک گلدان

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -