ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

حمیدرضا نظامی

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 3 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حمیدرضا نظامی

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 3 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 9 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.2 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
14 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه فنی

مترجم شفاهی و کتبی، مدرس آموزشگاه، داری گواهینامه TTC از موسسه Kishway بازنشسته پیش از موعد وزارت دفاع، آخرین شغل: کارشناس خرید خارجی. تنظیم قرارداد، توافقنامه، گزارشات به انگلیسی. شرکت در جلسات قراردادی بعنوان مترجم شفاهی. شرکت در نمایشگاههای تخصصی ریلی و نفت و گاز بعنوان مترجم. کارشناس بازرگانی در دفتر مرکزی مپنا، مپنا بین الملل

14 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The higher the pressure for global integration, the greater the need to concentrate configuration and standardize coordination. Conversely, the higher the pressure for local responsiveness, the greater the need to disperse configuration and adapt coordination. Few MNEs operate in an industry where one perspective dominates. Rather, the common scenario is an industry setting where the MNE must strike some sort of balance, reconciling the competing imperatives given the demands of its strategy.

متن ترجمه شده:

هر چه فشار برای یکپارچه سازی جهانی بیشتر باشد، نیاز بیشتری نیز برای متمرکزسازی پیکربندی و هماهنگی های استاندارد به وجود خواهد آمد. بر عکس، هر چقدر فشار برای پاسخگویی داخلی بیشتر باشد، نیاز به جداسازی پیکربندی و بهره گیری از هماهنگی نیز بیشتر خواهد شد. شرکت های چند ملیتی کم تری به فعالیت در صنعتی می پردازند که صرفا یک دیدگاه بر آن حاکم باشد. در واقع، سناریوی معمول عبارتست از یک بستر صنعتی که شرکت چند ملیتی باید در آن به نوعی تعادل برقرار کند قرار گیرد و با توجه به نیازهای خود، میان الزامات رقابتی انطباق لازم را ایجاد نماید

متن اصلی:

First, Rid Your Home of Other Allergens You want to give your potential cat an even playing field, don't you? That is best done by first, ridding your home of as many other allergens as possible, such as mites, dust, and mold. Most airborne allergens (including cat dander) cling to soft material, such as curtains, drapes, fabric-covered furniture, rugs, and carpeting.

متن ترجمه شده:

ابتدا از شر سایر آلرژن ها در منزل خود خلاص شوید. آیا نمی خواهید یک مکان بازی مناسب برای گربه خود فراهم کنید؟ قبل از هر چیز تا جایی که می توانید منزل خود را از لوث آلرژن هایی از قبیل مایت ها، گرد و غبار ، قارچ و کپک پاکسازی کنید. بسیاری از آلرژن های معلق در هوا (از جمله موی گربه) به سطوح نرمی مثل پرده ها و پارچه ها، وسایلی با روکش الیاف دارند و فرش و قالی می چسبند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 22%
راضی 67%
متوسط 11%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 50%
متوسط 50%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.6 از 10
تحویل به موقع
9.1 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.9 از 10
سایت ترنسیس
1398/01/31
 • تخصصی-قرارداد و اسناد تجاری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
1397/11/21
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
7 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
با ما گفتگو کنید