حمیدرضا زنگنه

حمیدرضا زنگنه

2 ساعت پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حمیدرضا زنگنه

2 ساعت پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان [ از 30 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 2 رأی ]

تجربه‌ی ترجمه‌ی صدها هزار کلمه در قالبِ کتاب و مقاله تخصصی طی مدتِ هشت سال

هشت سال هست که مشغول ترجمه مقالات و کتاب‌های تخصصی هستم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • مدیریت [خوب]
 • مهندسی کامپیوتر [خوب]
 • مجموعه مهندسی برق [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • اقتصاد
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The volatility or dispersion of returns measures how much actual investment returns vary from year to year, or from the historical average return for the strategy. The following graph illustrates the range of 12 month returns experienced for each investment strategy historically. The central box shows where the majority of returns fall, while the points show how good or bad returns have been.

  متن ترجمه شده:

  بی‌ثباتی یا پراکندگیِ بازده، نشان می‌دهد که بازده واقعیِ سالانه‌ی سرمایه‌گذاری، از سالی به سال دیگر، یا از متوسط بازدهِ تاریخیِ این راهبرد، چقدر متفاوت است. گراف یا نمودار زیر، طیفی از بازده 12 ماهه‌ را برای هر راهبردِ سرمایه‌‌گذاری، بصورت تاریخی نشان داده است. مربعِ مرکزی نشان می‌دهد که قسمت اعظم بازده در کجا افت می‌کند، اما نقاط نشان می‌دهند که بازده تا چه اندازه خوب یا بد بوده است.

 • مجموعه مهندسی برق
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Power costs increasing, environmental pollution and global warming are issues that we are dealing with in the present time. To reduce their effects, scientists are focusing on improving energy harvesting-based power generators. Thermoelectric generators (TEGs) have demonstrated their ability to directly convert thermal energy into an electrical one via the Seebeck effect. Also, they are environmentally friendly becau

  متن ترجمه شده:

  افزایش هزینه‌های برق، آلودگیِ زیست‌محیطی و گرمایش زمین، مسائلی هستند که در حال حاضر با آنها دست به گریبانیم. به منظور کاهش اثرات منفی آنها، دانشمندان بر بهسازیِ ژنراتورهای برقِ مبتنی بر استخراج انرژی از محیط، تمرکز کرده‌اند. ژنراتورهای ترموالکتریک (TEGها)، توانایی خود در تبدیل مستقیمِ انرژی گرمایی به انرژی الکتریکی از طریق اثرِ سیبِک را به نمایش گذاشته‌اند. همچنین آنها به این دلیل زیست‌سازگار هستند که...

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 63%
راضی 37%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 0%
متوسط 50%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.4 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.7 از 10
  محمدرضا رستمی 1400/12/28
  عنوان پروژه:ترجمه مجموعه مهندسی برق - 88121
  تخصصی-مجموعه مهندسی برق | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  امین ربیعی 1400/12/26
  عنوان پروژه:ترجمه مجموعه مهندسی برق - 88274
  تخصصی-مجموعه مهندسی برق | انگلیسی به فارسی | خیلی خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10