حامد برزگر

حامد برزگر

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حامد برزگر

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

دانشجو‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مترجم حوزه‌ی پزشکی

دانشجو‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم اشنایی کامل با انواع متون پزشکی و عمومی دارم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • پزشکی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -