حمیرا اصلانی

حمیرا اصلانی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حمیرا اصلانی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم تخصصی

من در تمام زمینه های تخصصی توانمندی ترجمه دارم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خیلی خوب]
  • حقوق [خیلی خوب]
  • مدیریت [خوب]
  • ادبیات و زبان شناسی [خوب]
  • گردشگری [خیلی خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -