سید مرتضی طباطبایی

سید مرتضی طباطبایی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید مرتضی طباطبایی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای بین زبان های فارسی، عربی و انگلیسی در زمینۀ ادبیّات و علوم انسانی.

من تحصیلات دانشگاهی خود را تا مقطع دکترا در دانشگاه دولتی و به صورت روزانه گذرانده ام. همچنین موضوع رسالۀ من، به صورت تخصّصی ترجمۀ داستان کوتاه است و چندین سال است که یک دفتر دارالترجمه را تأسیس کرده ام. کارهای واگذار شده را تا حدّ امکان شخصاً انجام می دهم و در برخی موارد، تایپ و ویراستاری را به همکارانم واگذار می کنم. بر این باور هستم که فرآیند ترجمه یعنی خوب فهمیدن و خوب فهماندن. علاقۀ اصلی من، ترجمۀ متون مربوط به ادبیّات و علوم انسانی است.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • سیاسی و روابط بین الملل [معمولی]
  • اینترنت و تکنولوژی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -