سید مرتضی طباطبایی

سید مرتضی طباطبایی [ کد 73161 ]

1 سال پیش فعال بوده | 4 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید مرتضی طباطبایی [ کد 73161 ]

1 سال پیش فعال بوده | 4 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای بین زبان های فارسی، عربی و انگلیسی در زمینۀ ادبیّات و علوم انسانی.

من تحصیلات دانشگاهی خود را تا مقطع دکترا در دانشگاه دولتی و به صورت روزانه گذرانده ام. همچنین موضوع رسالۀ من، به صورت تخصّصی ترجمۀ داستان کوتاه است و چندین سال است که یک دفتر دارالترجمه را تأسیس کرده ام. کارهای واگذار شده را تا حدّ امکان شخصاً انجام می دهم و در برخی موارد، تایپ و ویراستاری را به همکارانم واگذار می کنم. بر این باور هستم که فرآیند ترجمه یعنی خوب فهمیدن و خوب فهماندن. علاقۀ اصلی من، ترجمۀ متون مربوط به ادبیّات و علوم انسانی است.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

  • عمومی
  • روانشناسی
  • سیاسی و روابط بین الملل
  • اینترنت و تکنولوژی

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -