ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

نفس هدایتی

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نفس هدایتی

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه ترجمه فیلم

اینجانب سابقه چندین ماه ترجمه تخصصی در حوزه انواع فیلم و سریال را دارا هستم

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

"Let's assume a baseline for both," Bradley said. "Success equals predictable income, enough for savings and disposable income. Happiness equals expectations minus reality. The expectations of Gen X, millennials and Gen Y, set by our parents and the culture in which we were raised, is that we can reach success doing something we love – which isn't always the case."

متن ترجمه شده:

بیایید یک معیار برای هردو مورد در نظر بگیریم : بردلی گفت که موفقیت مساویست با درآمد قابل پیش بینی و کافی برای پس انداز و درآمد قابل مصرف ؛ خوشحالی برابر است با توقعات منهای واقعیت . چشم داشت های نسل ایکس ( نسل زاده شده در اوایل دهه ۱۹۶۰ و پایان یافته در اوایل دهه ۱۹۸۰ ) و نسل هزاره یا ایگرگ ، تنظیم شده توسط والدین و فرهنگی که در آن رشد کرده ایم ( بزرگ شده ایم ) ، آن است که ما میتوانیم به موفقیت حین انجام دادن کاری که دوست داریم دست یابیم - که همیشه این طور نیست .

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید