کامیلیا مصطفوی

کامیلیا مصطفوی

6 ماه پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

کامیلیا مصطفوی

6 ماه پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم مترجم مترجم

مترجم مترجم مترجم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • داستان و رمان [معمولی]
  • زمین شناسی و معدن [معمولی]
  • ورزشی [معمولی]
  • هنر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -