ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

کیان افتخاری

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

کیان افتخاری

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه های عمومی

تجربه ترجمه مقاله های پزشکی- تجربه ترجمه مقالات مرتبط با عکاسی-ترجمه مقالات مرتبط با تکنولوژی-ترجمه مرتبط با انرژی های پاک

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید