کیان افتخاری

کیان افتخاری

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

کیان افتخاری

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه های عمومی

تجربه ترجمه مقاله های پزشکی- تجربه ترجمه مقالات مرتبط با عکاسی-ترجمه مقالات مرتبط با تکنولوژی-ترجمه مرتبط با انرژی های پاک

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • پزشکی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -