ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهکامه داداش زاده

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهکامه داداش زاده

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم عمومی

دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مترجم متون و مقالات دانشگاهی
رتبه 900 کنکور تخصصی زبان
دیپلم زبان انگلیسی با نمره کل 95
در حال گذراندن دوره ی TTC

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The oldest confirmed piece of advertising dates back to 3,000 B.C. Technically, it was a print ad from ancient Egypt promoting the capture and return of an escaped slave. Incidentally, the ad also mentioned the slave owner’s shop — a rug business — which inherently advertised his storefront, too. Types of advertising: Outdoor ads and billboards Public transit ads Sponsorship of TV shows and events Sponsored web content Online pop-ups and search engines ads

متن ترجمه شده:

قدیمی ترین موردِ تایید شده برای تبلیغات به ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد.از نظر فنی،این مورد،یک تبلیغ چاپ شده از دوران مصر باستان بود که به دستگیری و باز گرداندن یک برده ی فراری میپرداخت.در همین رابطه،تبلیغات به برده هم اشاره ای داشت

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید