مهدی امام‌جمعه

مهدی امام‌جمعه

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی امام‌جمعه

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم

انگلیسی به فارسی در حوزه‌های عمومی، پزشکی، زیست‌شناسی و شیمی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • پزشکی [معمولی]
 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]
 • معارف اسلامی و الهیات [معمولی]
 • کشاورزی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Le Maréchal-Ferrant While his aide continuously turns the handle of the bellows, keeping hot a small furnace in front of him, a farrier prepares a horse’s hoof to receive a new shoe. Income Tax Sappy Tax cheats Moe, Larry and Shemp decide they’re so good at cheating the government, that they start a business as crooked tax advisors. Fuji An animated short of passengers on a train with Mt. Fuji visible from the window.

  متن ترجمه شده:

  نعل‌بند در حالی که وردست پی‌درپی می‌دمد تا کوره کوچک مقابلش را داغ نگه دارد، نعل‌بند سم اسب را آماده می‌کند تا یک نعل جدید بر آن ببندد...

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -