ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Melika Tayebi

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Melika Tayebi

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه علوم مهندسی

ترجمه دو کتاب به نام های "طراحی جداسازهای لرزه ای" و "مبانی مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای" و درحال ترجمه کتاب سوم
مترجم سایت انگلیسی دانشگاه علوم و تحقیقات

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید