Mona Khajenezhad

Mona Khajenezhad

11 ساعت پیش فعال بوده | 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Mona Khajenezhad

11 ساعت پیش فعال بوده | 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

کتاب و رمان انگلیسی هم چنین کتب کودکان را ترجمه کرده و دارای مدرک تدریس زبان به کودکان از اموزشگاه کانون زبان ایران میباشم هم چنین در زمینه ترجمه عمومی هم مهارت دارم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -