مصطفی اجاقلو

مصطفی اجاقلو

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مصطفی اجاقلو

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه مهندسی مکانیک

دانشجوی ارشد مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مهندسی مکانیک [معمولی]
  • مهندسی عمران [معمولی]
  • هوافضا [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -