ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

میترا راد

 • 11 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

میترا راد

 • 11 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 157 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.1 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از18 رأی ]
246 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

متون عمومی و تخصصی حوزه پزشکی، ژنتیک (مطالعات سرطان، انواع بیماریها)، زیست شناسی (سلولی-مولکولی-گیاهی-جانوری)، علوم آزمایشگاهی

دانشجوی دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی
انجام تمامی مقالات، پایان نامه ها و پروژه های مرتبط در زمینه علوم زیستی، پزشکی، ژنتیک

246 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Phycocyanin was microencapsulated by an extrusion method using alginate and chitosan as coating materials. This work was aimed to optimize the encapsulation process, characterize the physicochemical properties of microcapsules, and evaluate the storage stability and in vitro release performance. The optimum process conditions for preparing microcapsule gained from the single factor experiments were as follows: alginate content 2.5%, ratio of phycocyanin to alginate 1.5:1, content of calcium chloride 2.5%, and chitosan content 2.0%. Phycocyanin/alginate/chitosan microcapsules (PACM) were found to have compact spherical shape with mean diameters of 1.03 mm, whereas phycocyanin/alginate microspheres (PAM) were internal porous spherical appearances with mean diameters of 1.81 mm.

متن ترجمه شده:

فیکوسیانین با استفاده از آلژینات و کیتوزان به عنوان مواد پوششی، و با استفاده از روش اکستروژن میکرو کپسوله شد. این کار با هدف بهینه سازی فرآیند کپسولاسیون، توصیف خصوصیات فیزیکوشیمیایی و همچنین ارزیابی پایداری ذخیره سازی و عملکرد آزادسازی آزمایشگاهی میکرو کپسول ها انجام شده است. شرایط بهینه فرآیند تهیه میکروکپسول از آزمایش های تک عاملی به دست آمده به شرح زیر است: میزان آلژینات 2.5٪ ، نسبت فیکوسیانین به آلژینات 1.5: 1، محتوای کلرید کلسیم 2.5٪ و محتوای کیتوزان 2.0٪. میکروکپسول های فیکوسیانین / آلژینات / کیتوزان (PACM) دارای شکل کروی فشرده با میانگین قطر 1.03 میلی متر بودند، در حالی که میکروسفرهای فیکوسیانین / آلژینات (PAM) از نظر ظاهری کروی متخلخل با میانگین قطر 1.81 میلی متر بودند.

متن اصلی:

Phycocyanin is one of high added value compound extracted from microalgae that can be used as pharmaceutical products, coloring agent and food nutrition enhancer. However, the application of phycocyanin as active compounds in functional foods is eventually accompanied by a stability issue since it is vulnerable to light, moisture content and temperature resulting in the degradation of proteins. This study aims to investigate the encapsulation efficiency of spray drying for phycocyanin microencapsulation process. The characterization of microcapsules psychochemical properties and evaluate the performance will be also described. Microencapsulation is an effective and economical method to maintain the stability of phycocyanin.

متن ترجمه شده:

فیکوسیانین یکی از ترکیبات با ارزش افزوده بالا است که از میکرو جلبک‌ها استخراج می‌شود و می‌تواند به عنوان ماده رنگ دهنده در محصولات دارویی و تقویت کننده ارزش غذایی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، استفاده از فیکوسیانین به عنوان ترکیب فعال در غذاهای کاربردی در نهایت با مسئله پایداری آن همراه است زیرا این ماده در برابر نور، میزان رطوبت و درجه حرارت آسیب‌پذیر است و در نتیجه منجر به تخریب پروتئین‌ها می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی کارایی کپسولاسیون خشک کردن پاششی برای فرآیند میکرو کپسولاسیون فیکوسیانین انجام شد. تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی میکروکپسول‌ها و ارزیابی عملکرد آنها نیز توضیح داده خواهد شد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 68%
راضی 25%
متوسط 5%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 56%
راضی 39%
متوسط 6%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
9.6 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
هاتف کوزه چی
1399/07/28
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
طناز همتی
1399/07/20
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.6 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-علم شیمی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید