میترا راد

 • 17 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

میترا راد

 • 17 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 135 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.2 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از9 رأی ]
218 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

متون عمومی و تخصصی حوزه پزشکی، ژنتیک (مطالعات سرطان، انواع بیماریها)، زیست شناسی (سلولی-مولکولی-گیاهی-جانوری)، علوم آزمایشگاهی

دانشجوی دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی
انجام تمامی مقالات، پایان نامه ها و پروژه های مرتبط در زمینه علوم زیستی، پزشکی، ژنتیک

218 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Genes are regions on chromosomes which carry specifi c information for the production of proteins. Advancement in science, especially in medical research, has led to the identifi cation and isolation of genes responsible for human diseases. A person carrying the defect in a specifi c gene might develop disease, which may be inheritable. In gene therapy, nucleic acid is the therapeutic agent.

متن ترجمه شده:

ژن ها نواحی بر روی کروموزوم هستند که اطلاعات ویژه ای را برای تولید پروتئین ها در خود جای داده اند. پیشرفت های روزافزون در علوم مختلف از جمله حوزه پزشکی، منجر به شناسایی و جداسازی ژن هایی شده است که با بیماری های انسانی در ارتباط هستند. فردی که دارای نقص در ناحیه ژن خاصی می باشد احتمال دارد که بیماری را بروز دهد، و این بیماری به احتمال زیاد یک بیماری ارثی می باشد. در ژن درمانی، اسیدنوکلئیک به عنوان یک ماده درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

متن اصلی:

The TP53 gene possesses numerous genetic variants, some of which are common in the population. Wistar scientists have previously shown that the P47S gene variant, which exists in populations of African descent, is associated with increased cancer risk in African Americans due to defects in an iron-mediated modality of cell death called ferroptosis. They have now discovered another notable effect of disrupted iron metabolism in cells that carry the P47S variant.

متن ترجمه شده:

ژن tp53 دارای واریانت های ژنتیکی متعددی می باشد که برخی از آنها در جمعیت بسیار شایع هستند...

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 68%
راضی 26%
متوسط 4%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 67%
راضی 33%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
9.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
شاهرخ سلطانی نیا
1399/04/29
 • تخصصی-محیط زیست و منابع طبیعی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
فاطمه سعیدی
1399/04/24
 • تخصصی-مجموعه ریاضیات و آمار
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-محیط زیست و منابع طبیعی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب

ترجمه‌ی دقیق و قابل‌فهم؛ اما می‌توانست فارسی روان‌تری ارائه دهد.

راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب

ترجمه‌ی خوب و تسلط کافی بر اصطلاحات تخصصی

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید