سینا کاظمی

سینا کاظمی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سینا کاظمی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه فیزیک و علوم پایه

دانشجوی رشته فیزیک
پنج سال سابقه ترجمه مقالات علمی و عمومی ، زیرنویس محتویات آزموشی و سرگرمی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • علم فیزیک [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -