ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

نیلوفر هاشمی

 • 2 سال پیش فعال بوده
 • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نیلوفر هاشمی

 • 2 سال پیش فعال بوده
 • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
10 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 2 رأی ]
4 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم مقالات عمومی، پزشکی، پیرا پزشکی و علوم زیستی

I am able to translate all articles and texts from English to Persian and from Persian to English in many fields but I am more experienced in these fields: General subjects, Medicine, Pharmacology, Dentistry, Nursery, Midwifery, Biology (Microbiology, Parasitology, Genetics, etc.), Biomedical engineering, Psychology, nutrition science and food industry engineering.
I have experience in tutoring MHLE (Ministry of Health Language Exam) applicants.
My MHLE score= 75/100
My TOEFL score= 76

4 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Reinforcement studies how we convert an expected reward into player action by varying the quantity and delivery schedule of that reward. Pioneered by researchers like Pavlov and B. F. Skinner, and extended into human studies, understanding the power of reinforcement is key to structuring the right reward systems

متن ترجمه شده:

(نظریه)تقویت بررسی میکند که چطور ما یک پاداش مورد انتظار را به وسیله ی تغییر کمیت و برنامه ی تحویل آن پاداش به عمل بازیکن تبدیل میکنیم. محقق هایی مثل Pavlov و B.F.Skinner (در این زمینه) پیشگام هستند و (سپس این نظریه) در مطالعات انسانی گسترش یافت. درک قدرت تقویت، کلید تشکیل یک سیستم پاداش درست است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
حامد سعیدی
1398/04/01
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
محمد حسین استاد چینی گر
1398/02/25
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید