ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

شهرام صفی یاری

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شهرام صفی یاری

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
10 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 1 رأی ]
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

کارشناس ارشد صنایع غذایی، مترجم متون تخصصی کشاورزی، صنایع غذایی و شیلات،

کارشناس ارشد صنایع غذایی، مترجم متون تخصصی کشاورزی، صنایع غذایی و شیلات، تجاری بازرگانی و اقتصاد

1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Planning is nothing but thinking before the action takes place. It helps us to take a peep into the future and decide in advance the way to deal with the situations, which we are going to encounter in future. It involves logical thinking and rational decision making. Planning is concerned with setting objectives, targets, and formulating plan to accomplish them. The activity helps managers analyse the present condition to identify the ways of attaining the desired position in future.

متن ترجمه شده:

برنامه ریزی چیزی جز اندیشیدن پیش از اقدام نیست. این امر به ما کمک می کند تا روزنه ای رو به آینده بگشاییم و مسیر روبرو شدن با شرایط مختلف را از پیش تعیین کنیم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
1397/09/13
  • تخصصی-کشاورزی
  • انگلیسی به فارسی
  • معمولی
  • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید