آرش پازوکی دماوندی

آرش پازوکی دماوندی [ کد 17695 ]

13 روز پیش فعال بوده | 5 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

آرش پازوکی دماوندی [ کد 17695 ]

13 روز پیش فعال بوده | 5 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.9 از 10
توسط کارفرمایان [ از 96 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.6 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 17 رأی ]

مترجم حرفه ای اقتصاد و مدیریت

اینجانب در سال 1373 فارغ التحصیل شدم و حدود 23 سال در امر ترجمه مشغول هستم

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • حقوق
 • قرارداد و اسناد تجاری
 • اقتصاد

نمونه‌کار های انجام شده

 • حقوق
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Where terms of one agreement are said to "govern" another agreement, those terms rule or Regulate that other agreement. Not only would those terms be incorporated but they would generally, depending on the particular context, prevail over the other terms of the other agreement. reaffirmed the principle that where there is a conflict between the express terms contained in a contract and those which are incorporated by reference from another document, the terms of the contract will ordinarily prevail over those from the incorporated document. This reflects the fact that the parties are more likely to have had in mind

  متن ترجمه شده:

  هنگامی که گفته می‌شود مفاد یک قرارداد «حاکم» بر قرارداد دیگری هستند، این مفاد، قرارداد دیگر را ساماندهی یا اداره می‌کنند. نه تنها این مفاد تلفیق می‌شوند بلکه بسته به متن خاص قرارداد، بر مفاد قرارداد دیگر حاکم می‌گردند. با در نظر گرفتن این اصل که میان بیان مفاد مندرج در یک قرارداد و مفادی که بر اساس ارجاع از سندی دیگر تلفیق شده‌اند، مفاد یک قرارداد به طور معمول حاکم بر مفاد سند تلفیق شده خواهند بود. این امر منعکس‌کننده این حقیقت است که به احتمال زیاد طرفین چنین موضوعی را در ذهن داشته‌اند.

 • حقوق
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  These contentions imply that there is no compelling reason to insist that only "official" misdeeds count as genuine human rights violations. I grant that many legal documents-such as Canada's Charter of Rights and Freedoms (Section 32)-declare that the rights they enumerate are claims against governing institutions only. My reply is that, as with the topic of justification, we can only take the legal realities at face value, and must dig further into the deep moral reasons supportive of human rights.

  متن ترجمه شده:

  این مجادله‌ها بدان معنا هستند که هیچ دلیل جذابی برای اصرار بر این موضوع وجود ندارد که سوءرفتارهای «رسمی» نمایانگر موارد ذاتی نقض حقوق بشر هستند. من معتقدم بسیاری از اسناد حقوقی هم‌چون منشور حقوق و آزادی‌های کانادا (بخش 32) نشان می‌دهند حقوق بیان شده توسط آنها، صرفاً ادعاهایی علیه نهادهای حاکم هستند. همانند موضوع توجیه، پاسخ من آن است که ما تنها می‌توانیم واقعیت‌های حقوقی را در ارزش اسمی آنها مد نظر قرار دهیم و باید عمیق‌تر به سراغ دلایل اخلاقی تأییدکننده حقوق بشر برویم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 46%
راضی 49%
متوسط 4%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 35%
راضی 47%
متوسط 18%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  8.6 از 10
  تحویل به موقع
  9.6 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8.8 از 10
  محدثه فاریابی 1402/10/15
  عنوان سفارش:نحوه استفاده ی صنعت حقوقی از هوش مصنوعی
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | حقوق | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  محمد صفاریان 1402/02/27
  عنوان سفارش:ترجمه متن
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | حقوق | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9 از 10