ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

آرش پازوکی دماوندی

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

آرش پازوکی دماوندی

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 74 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از16 رأی ]
137 ترجمه موفق
2 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای اقتصاد و مدیریت

اینجانب در سال 1373 فارغ التحصیل شدم و حدود 23 سال در امر ترجمه مشغول هستم

137 ترجمه موفق
2 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Definitions of media are likely to make people think of vastly different and distinct occupations, people, organizations, texts and artefacts. The word media has come to mean a variety of things, in a similar fashion to sport, but in far greater complexity and breadth.

متن ترجمه شده:

احتمالاً، تعاریف رسانه ای باعث می شوند مردم مشاغل، افراد، سازمانها، متون و محصولات را مجزا و بسیار متفاوت تجسم کنند. ممکن است واژه های بسیاری در رسانه مشابه با ورزش معنا شوند در حالی که پیچیدگی و وسعت بسیار بالاتری دارند.

متن اصلی:

Why a book on conversation? We’re talking all the time. We text and post and chat. We may even begin to feel more at home in the world of our screens. Among family and friends, among colleagues and lovers, we turn to our phones instead of each other. We readily admit we would rather send an electronic message or mail than commit to a face-to-face meeting or a telephone call. This new mediated life has gotten us into trouble. Face-to-face conversation is the most human—and humanizing—thing we do. Fully present to one another, we learn to listen. It’s where we develop the capacity for empathy. It’s where we experience the joy of being heard, of being understood. And conversation advances self-reflection, the conversations with ourselves that are the cornerstone of early development and continue throughout life.

متن ترجمه شده:

چرا کتابي در باب گفتگو؟ ما همواره صحبت مي‌کنيم. ما مي‌نويسيم، به اشتراک مي‌گذاريم و گپ مي‌زنيم. حتي ممکن است خانه خود را بيشتر در دنياي صفحات نمايش احساس کنيم. در ميان خانواده و دوستان و در ميان همکاران و دوستداران، ما به جاي يکديگر، به سراغ تلفن‌هاي خود مي‌رويم. ما پذيرفته‌ايم به جاي يک جلسه رو در رو يا يک تماس تلفني، پيام الکترونيک يا ايميل ارسال کنيم. اين زندگي با واسطه، ما را به دردسر انداخته است. گفتگوي رو در رو کاري است که اکثر ما انسان‌ها انجام مي‌دهيم و جزء ويژگي‌هاي انسان است. با توجه کامل به ديگران، ما ياد مي‌گيريم گوش کنيم. اين جايي است که ما ظرفيت خود براي همدلي را توسعه مي‌دهيم. اين جايي است که ما لذت شنيدن شدن و درک شدن را تجربه مي‌کنيم. گفتگو باعث رشد درون‌انديشي ما مي‌شود يعني گفتگوهاي ما با خودمان که شالوده رشد ابتدايي است و در تمام طول حيات ما ادامه دارد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 42%
راضی 53%
متوسط 4%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 31%
راضی 50%
متوسط 19%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.6 از 10
تحویل به موقع
9.4 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.7 از 10
زیبا حسینی
1400/03/09
 • عمومی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سجاد باقرپور
1400/03/04
 • تخصصی-مالی - حسابداری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.2 از 10
تحویل به موقع
8.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • فارسی به انگلیسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید