پندار هادی نژاد

پندار هادی نژاد

4 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پندار هادی نژاد

4 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم متخصص در زمینه ی مهندسی عمران و محیط زیست

سابقه ی کار علمی و تحقیقاتی در زمینه ی عمران و محیط زیست - دانش آموخته ی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست از دانشگاه تهران

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مهندسی عمران [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -