رضا رفیع زاده

رضا رفیع زاده

3 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

رضا رفیع زاده

3 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ادبیات و فلسفه

دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کاشان

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • داستان و رمان [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -