سعیده سرمدی

سعیده سرمدی [ کد 30931 ]

2 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سعیده سرمدی [ کد 30931 ]

2 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

Bbvccxvh

Bvcccxxcbb

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • مالی - حسابداری
 • مدیریت
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی کامپیوتر
 • روانشناسی
 • مجموعه ریاضیات و آمار
 • گردشگری
 • اینترنت و تکنولوژی
 • هنر

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  A leadership belief based on integrity, quality, and service along with a positive attitude, an aptitude for strategic thought and planning, and the ability to adapt quickly to new ideas and situations, allows me to achieve consistent and significant success in the industry I work in.

  متن ترجمه شده:

  یک باور رهبری مبتنی بر یکپارچگی، کیفیت، و خدمات به همراه یک نگرش مثبت، یک استعداد برای برنامه ریزی و تفکر استراتژیکی، و توانایی انطباق سریع با موقعیت ها و ایده های جدید،

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -