سروناز هاشمی

سروناز هاشمی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سروناز هاشمی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

ترجمه روان مطالب عمومی غیر تخصصی در کمترین زمان

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • ادبیات و زبان شناسی [معمولی]
  • گردشگری [معمولی]
  • داستان و رمان [معمولی]
  • اینترنت و تکنولوژی [معمولی]
  • هنر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -