ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

شاهین حقیقت‌جو

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شاهین حقیقت‌جو

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه‌ای در زمینه‌ی علوم انسانی

مقالات جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، فلسفه، هنر و ...

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Assessment Before we turn to considering empirical work that distinguishes self-compassion from other constructs and examines the relationship of self-compassion to markers of psychological health and distress, it is important to discuss the measure of self-compassion that is nearly universally employed (see Neff, 2003a for more on the scale’s development and its psychometric properties).

متن ترجمه شده:

پیش از آنکه به بررسی آن دسته از تحقیقات میدانی بپردازیم که مرز خود-دوستی را با چهارچوب‌های دیگر مشخص می‌کند و به بررسی رابطه‌ی خود-دوستی با نشانگرهای سلامت یا پریشانی روان می‌پردازد، جا دارد درمورد معیار خود-دوستی که تقریباً در همه‌ی جهان پذیرفته شده است، صحبت کنیم. (رجوع شود به نف، ۲۰۰۳؛ برای اطلاعات بیشتر درمورد روند تکامل این مقیاس و خصوصیات روان‌سنجشی آن)

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید