شمس الدین شیخی

شمس الدین شیخی

11 ساعت پیش فعال بوده | 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شمس الدین شیخی

11 ساعت پیش فعال بوده | 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان [ از 118 رأی ]
امتیاز ترنسیس
6.7 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 2 رأی ]

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست...

ترجمه یک هنر است، سعی میکنیم در این هنر نهایت تعهد و کیفیت را داشته باشیم تا بتوانیم رضایت شما کارفرمای گرامی را به دست بیاوریم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خوب]
 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]
 • مالی - حسابداری [معمولی]
 • مهندسی عمران [معمولی]
 • مهندسی معماری [معمولی]
 • مهندسی کامپیوتر [معمولی]
 • کشاورزی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  I was standing on stage in front of over 2,000 men, all dressed in black. I don’t normally dress up when I speak, but for this event it was required, so I had on a black suit, black shirt, and black tie. As I started my presentation, I was nervous, because the men in this room had come not only to learn how to grow their companies, but also how to “have it all” and be successful in business, in life, and in relationships.

  متن ترجمه شده:

  بر روی صحنه در مقابل بیش از 2000 مرد سیاه پوش ایستاده بودم. به طور معمول وقت هایی که صحبت میکنم لباس خاصی نمی پوشم، اما برای این رویداد لازم بود که لباس مناسبی بپوشم به همین خاطر؛ کت و شلوار، پیراهن و کراوات مشکی به تن کردم. همچنانی که سخنرانی خودم را شروع کردم، دچار دستپاچگی شدم. دلیل این دستپاچه شدنم بخاطر مردانی بود که در اتاق حضور داشتند. این افراد نه تنها برای یادگیری چگونگی رشد شرکت های خود، بلکه همچنین برای "داشتن همه چیز آن هم در کنار هم" و موفقیت در تجارت، زندگی و روابط موفق نیز به این سخنرانی آمده بودند.

 • مهندسی عمران
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Modeling the contribution of multi-tasking to the utility of travel episodes would be an important objective in the development of the next generation of activity-based models. Conducting activities whilst traveling may affect the utility of activity episodes in a daily schedule. If evidence to that effect can be established, an elaboration of current activitybased models seems warranted. In this paper, as a first step towards the development of such comprehensive activity-based models, we formulate a random effects regression model to analyze the effects of multi-tasking on respondents’ judgments of travel experiences of distinct travel episodes. We extend previous research with a focus on the extent and nature of multi-tasking during a single trip.

  متن ترجمه شده:

  مدل سازی مشارکت چند وظیفگی در سودمندی دوره های مسافرت، در توسعه نسل بعدی مدل های مبتنی بر فعالیت به هدف مهمی تبدیل خواهد شد. انجام فعالیت هایی در زمان مسافرت، می تواند بر سودمندی دوره های فعالیت در یک برنامه روزانه، تأثیر بسیار زیادی را بگذارد. اگر قرار باشد شواهدی برای اثبات این موضوع به میان آورده شود، به نظر می رسد که شرح مدل های مبتنی بر فعالیت فعلی مورد بسیار موجه و قابل قبولی باشد. در مقاله حاضر، به عنوان اولین قدم به سمت توسعه چنین مدلهای جامع مبتنی بر فعالیت، ما یک مدل رگرسیون اثرات تصادفی را برای تجزیه و تحلیل اثرات چند وظیفگی بر قضاوت پاسخ دهندگان در مورد تجربه سفر از قسمتهای مختلف سفر، تدوین می کنیم. ما تحقیقات قبلی را با تمرکز بر میزان و ماهیت چند وظیفگی در طول یک سفر واحد، گسترش می دهیم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 65%
راضی 30%
متوسط 4%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 50%
 • کیفیت ترجمه
  9.2 از 10
  تحویل به موقع
  9.8 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.3 از 10
  عباس جوانمردزاده 1400/08/20
  عنوان پروژه:ترجمه
  تخصصی-مهندسی معماری | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  راضی
  کیفیت ترجمه
  6 از 10
  تحویل به موقع
  8 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10
  فاطمه آبادی پور 1400/08/06
  عنوان پروژه:ترجمه مهندسی معماری - 77685
  تخصصی-مهندسی معماری | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10