ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

- نصر

 • 2 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

- نصر

 • 2 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 85 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از16 رأی ]
146 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مدیریت و مهندسی صنایع، مهندسی نساجی، فناوری نانو

دارای تجربه در زمینه های مدیریت و مهندسی صنایع، پوشاک و مهندسی نساجی، فناوری نانو و مهندسی پزشکی، علوم کامپوتر و ...

146 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

A higher education allows you to pursue a career that interests and inspires you. When you have the freedom to choose your career, you're more likely to enjoy it. Higher job satisfaction also comes from higher income, better employment benefits, and more advancement opportunities. What is the difference between higher education and university? Time management. The main difference between higher education colleges and universities is the degree to which you'll be responsible for your studies. At university, you'll be expected to undertake a considerable amount of individual study by reading up on your subject when you're not in lectures.

متن ترجمه شده:

تحصیلات بالاتر به شما کمک می‌کند تا شغلی که به آن علاقه‌مند هستید و برایتان الهام‌بخش است را دنبال کنید. زمانی‌که در انتخاب شغل خود آزاد هستید، احتمال آن‌که از آن لذت ببرید بیشتر است. رضایت شغلی بیشتر می‌تواند ناشی از درآمد بالاتر، مزایای شغلی بیشتر و فرصت‌های بیشتر برای پیشرفت باشد. چه تفاوتی بین تحصیلات عالی و کارشناسی وجود دارد؟ مدیریت زمان. تفاوت اصلی بین تحصیلات عالی و کارشناسی در میزان مسئولیت‌پذیری شما نسبت به مطالعاتتان است. در مقطع کارشناسی، به جز در رابطه با ارائه‌ها، چندان از شما انتظار نمی‌رود که مطالعات خارج از درس داشته باشید.

متن اصلی:

Thought : Fear is a product of the mind in reaction to a perceived threat. All spiritual traditions teach that we can have absolute control over our mind and its reactions and that we can choose to react either with pessimism and fear or with optimism and courage. For many (yours truly included), this can be very difficult to put into practice because after many years of the same patterned responses, we can believe that our reactions are simply natural responses to events.

متن ترجمه شده:

تفکر: ترس محصول واکنش ذهن به درک یک تهدید است. همه‌ی سنت‌های معنوی می‌آموزند که ما می‌توانیم به طور کامل بر روی ذهن خود و واکنش‌های آن، کنترل داشته باشیم و ما می‌توانیم هم با بدبینی و ترس و هم با خوش‌بینی و شجاعت واکنش نشان دهیم. برای بسیاری (که ممکن است شما نیز جزو آنان باشید)، انجام این کار می‌تواند دشوار باشد. زیرا پس از سال‌ها واکنش بر مبنای یک الگوی تکراری، به این باور رسیده‌ایم که واکنش‌های ما صرفاً پاسخ‌های طبیعی به رویدادها هستند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 73%
راضی 26%
متوسط 0%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 56%
راضی 44%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.2 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.4 از 10
یاشار اخمدی
1400/04/02
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سمیه بیگی
1400/03/19
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.4 از 10
تحویل به موقع
9.6 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.3 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید