- نصر

- نصر [ کد 45509 ]

4 ساعت پیش فعال بوده | 4 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

- نصر [ کد 45509 ]

4 ساعت پیش فعال بوده | 4 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.6 از 10
توسط کارفرمایان [ از 356 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 39 رأی ]

مدیریت و مهندسی صنایع، مهندسی نساجی، فناوری نانو

دارای تجربه در زمینه های مدیریت و مهندسی صنایع، پوشاک و مهندسی نساجی، فناوری نانو و مهندسی پزشکی، علوم کامپوتر و ...

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • مدیریت
 • مهندسی کامپیوتر
 • مالی - حسابداری
 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • ادبیات و زبان شناسی
 • مجموعه مهندسی برق
 • مهندسی مکانیک
 • زمین شناسی و معدن
 • جامعه شناسی و علوم اجتماعی
 • صنایع غذایی
 • اینترنت و تکنولوژی
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی پزشکی
 • سیاسی و روابط بین الملل
 • اقتصاد
 • تاریخ
 • هنر
 • قرارداد و اسناد تجاری
 • خبر
 • روانشناسی

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Restore factory settings Restore you phone to the factory or default settings through this option. You need to input your phone code (default is 1122) for this operation. All data will be deleted when your phone is restored to its factory settings

  متن ترجمه شده:

  بازگشت به تنظیمات کارخانه با استفاده از این گزینه می‌توانید گوشی خود را به تنظیمات کارخانه یا همان تنظیمات پیش‌فرض بازگردانید. برای این عملیات، باید رمز گوشی خود را وارد کنید (که به‌طور پیش‌فرض 1122 است). زمانی‌که گوشی شما به تنظیمات کارخانه بازگردد، همة داده‌ها پاک می‌شوند.

 • روانشناسی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Recommendations on How to Use the Uncle Lightfoot Book and Games 1. Try to read through the book at least four times over a period of about eight or more weeks (roughly two or so chapters a night, though how many chapters you read per night is up to you and your child), playing the games at the end of the chapters) that your child says he or she is "ready" to play. If the child is not ready to play the game, skip the game and come back to it later when your child thinks he or she is ready to play it. Although there are 21 chapters, most chapters are only two to five pages long. Of course, because each family's schedule is different, it is okay if you need to take longer to use the book and games. There is no time limit involved. 2. If possible, play | to 2 games each night over a several month period. In fact, play the games as many times as possible. Research suggests that the more time you spend playing the games, the more comfortable your child is likely to feel in the dark and the less likely your child is to fear nighttime. 3. Try to use the book and games nightly, allowing the book and games to become part of your child's nightly bedtime routine over several months. Again, most of the chapters are very short, requiring only about 3 to 5 minutes to read a chapter. 4. When playing very "active" games such as "Nighttime Race" or "Sleepy Mouse," please play the game about 30 minutes up to one hour before your child's bedtime so that your child has time to "slow down" and relax before bedtime. It would probably be helpful for your child to have a bath and change into pajamas right after the active games are played to facilitate getting relaxed before bedtime. 5. When playing "quiet" games, such as "Droopy Dog." "Get That Horse Out of My Bed" or "Add-A-Bead," please play the games just before bedtime, after a bath and after your child has already gotten into his or her pajamas. In doing so, your child is more likely to fall asleep while playing the "quiet" games. 6. Rewards are recommended when a child has success with the game because rewards are often quite useful when children are initially learning a skill. Please read the information in the Q & A on how rewards and "bribes" differ. If you do not like the rewards mentioned in the children's book, you can select rewards that you think are better or more appropriate for your child. [You may also choose not to use tangible rewards.] 7. Before you begin to read this children's book to your child, please read the following sections in the Parent Guidebook that is found in the Appendix: (I)Recommendations on How to Use the Uncle Lightfoot Book and Games and 2)Questions and Answers. 8. Prior to reading each chapter, please read the section in the Parent Guidebook that corresponds to a particular chapter or game in the children's book. The section entitled "Detailed Instructions on How to Play the Games and Other Helpful Information." It includes information on how to play specific games and how to modify games

  متن ترجمه شده:

  توصیه‌هایی دربارة چگونگی استفاده از کتاب و بازی‌های عمو تر و فرز 1- سعی کنید کتاب را حداقل چهار بار در مدت حدود هشت هفته یا بیشتر بخوانید (تقریباً دو یا چند فصل در شب، با این وجود تعداد فصل‌هایی که هر شب می‌خوانید به خود و فرزندتان بستگی دارد)، در پایان هر فصل، بازی‌هایی که فرزندتان می‌گوید «آمادگی» انجامش را دارد، انجام دهید. اگر کودکان آمادگی انجام بازی را ندارد، از آن صرف‌نظر کنید و بعدتر که فکر می‌کرد آمادگی انجامش را دارد، سراغش بروید. درست است که 21 فصل دارد اما فصل‌ها دو تا پنج صفحه‌ای هستند. البته، از آن‌جا که برنامة خانواده‌ها با هم متفاوت است، اگر نیاز به زمان بیشتری برای به کار بستند کتاب و بازی‌ها دارید، مشکلی نیست. هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد. 2- در صورت امکان در یک دورة چند ماهه، شبی دو بازی انجام دهید. در واقع، تا جایی که می‌توانید بازی‌ها را تکرار کنید. تحقیقات نشان می‌دهند هرچه زمان بیشتری برای این بازی‌ها بگذارید، احتمال آن‌که فرزندتان راحت‌تر با تاریکی کنار بیاید، بیشتر می‌شود و کم‌تر از شب می‌ترسد. 3- سعی کنید از کتاب و بازی‌های شبانه بهره بگیرید؛ بگذارید چند ماه کتاب و بازی‌ها به بخشی از برنامة شبانة خواب کودکتان تبدیل شود. یک‌بار دیگر تأکید می‌کنم که بیشتر فصل‌ها بسیار کوتاه هستند و خواندن هر فصل، 3 تا 5 دقیقه زمان می‌برد. 4- بازی‌های بسیار «پرجنب‌وجوشی» مانند «مسابقة شبانه» یا «موش خواب‌آلود» را نیم تا یک ساعت قبل از خواب کودکتان انجام دهید تا کودک زمان کافی برای «آرام گرفتن» و آرامش قبل از زمان خواب داشته باشد. احتمالاً دوش گرفتن و پوشیدن لباس خواب، درست بعد از بازی‌های پرجنب‌وجوش به کودکتان کمک می‌کند که قبل از خواب، آرام بگیرد. 5- لطفاً بازی‌های «آرامی» مانند «سگ وارفته»، «اون اسب رو از تختم بیرون کن» یا «یک مهره اضافه کن» را درست قبل از خواب، بعد از استحمام و پس از آن‌که کودک لباس خوابش را پوشید، انجام دهید. به این ترتیب، احتمال آن‌که کودکتان در حین بازی‌های «آرام» به خواب رود، بیشتر خواهد شد. 6- توصیه می‌شود زمانی‌که کودک بازی‌‌ای را می‌برد، به او جایزه دهید. زیرا جایزه اغلب در زمانی‌که کودک مهارت جدیدی می‌آموزد، بسیار مفید است. اطلاعات بخش Q&amp را مطالعه کنید تا ببینید جایزه چه فرقی با «رشوه» دارد. اگر از جایزه‌هایی که کتاب کودک نوشته شده است، خوشتان نمی‌آید، می‌توانید جوایزی در نظر بگیرید که فکر می‌کنید برای کودکان بهتر یا مناسب‌تر است [هم‌چنین می‌توانید جایزه‌های غیرمادی درنظر بگیرید.] 7- قبل از شروع به خواندن این کتاب کودک برای فرزندتان، لطفاً این بخش‌ها از کتاب راهنمای والدین را مطالعه کنید که در ضمیمه آمده است: (1) توصیه‌هایی دربارة چگونگی استفاده از کتاب و بازی‌های عمو تر و فرز و (2) پرسش و پاسخ. 8- لطفاً قبل از خواندن هر فصل، بخش مربوط به آن فصل یا بازی خاص کتاب کودک را در کتاب راهنمای والدین مطالعه کنید که عنوان آن بخش «دستورالعمل‌های دقیق انجام بازی‌ها و سایر اطلاعات مفید» است و اطلاعاتی دربارة نحوة انجام هر یک از بازی‌ها و چگونگی اصلاح آن‌ها در بر می‌گیرد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 82%
راضی 15%
متوسط 1%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 72%
راضی 28%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.4 از 10
  تحویل به موقع
  9.9 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.5 از 10
  سیده آمنه موسوی لقمان 1402/12/16
  عنوان سفارش:ترجمه متن روانشناسی - 229934
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | روانشناسی | سه ستاره

  راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  سیاوش یدالهی 1402/12/06
  عنوان سفارش:ترجمه متن تاریخ - 229291
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | تاریخ | سه ستاره

  راضی
  کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9 از 10