وحید صفری

وحید صفری

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

وحید صفری

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مهندسی کامپیوتر

دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
Upper-Intermediate English Certificate
specialised english in computer science

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]
  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -