ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

حسین نیک ذات

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حسین نیک ذات

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه رسانه

(ivy leage applicant (including Harvard, stan, etc
will take TOEFL, ACT and bunch of SATs in imoending future
the best ad & discription is the quality of my work
try to be as impeccable as possible in my tasks

سعی میکنم تا جایی که بشه کار ترجمه بی خطا باشه

peace out^^

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید