زهرا کاظمی

زهرا کاظمی

5 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زهرا کاظمی

5 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

فلسفه

دانشجوی زبان و ادبیات فرانسه مسلط به زبان انگلیسی. امیدوارم بتوانم در زمینه‌ی ترجمه فعالیت کنم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • پزشکی [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]
  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]
  • فلسفه [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -