سال نو مبارک! متفاوت ترین هدیه نوروزی (کلیک کنید)
ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سید امین رضا موسوی

 • 5 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید امین رضا موسوی

 • 5 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 79 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از8 رأی ]
103 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم زبان انگلیسی

سابقه ترجمه از سال 1393 در زمینه های مختلف و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه

103 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

A case study in Milan discovered the urban spatiotemporal variations of activity intensity . The intensity of activity locations is further used to locate hot spots and identify city structure by analyzing spatiotemporal signatures of Erlang data, which is a measurement of network bandwidth . Gonzlez et al. revealed a highly regulated human mobility pattern from 100,000 mobile phone users trajectories, and Calabrese et al. established a multivariate regression model to predict daily human mobility . Hasan et al. examined both aggregate and individual activity patterns from social media check-in data.

متن ترجمه شده:

یک مطالعه موردی در میلان تغییرات فضازمانی شدت فعالیت شهری را یافتند. سپس از موقعیت شدت فعالیت برای موقعیت یابی نقاط پر شدت و شناسایی ساختار شهر با تحلیل علامت های فضازمانی داده های ارلانگ استفاده شد که یک معیاری برای اندازه گیری پهنای باند شبکه است. گنزلز و همکارانش یک الگوی تحرک انسانی بسیار منظم از مسیرهای ۱۰۰۰۰۰ تلفن همراه کاربران به دست آوردند و کالابریز و همکارانش یک مدل رگرسیون چندمتغیره برای پیش بینی تحرک روزانه انسانی ایجاد کردند. حسن و همکارانش هر دو الگوی فعالیتی منحصر و تجمعی به دست آمده از داده های ورود به رسانه های اجتماعی را بررسی کردند.

متن اصلی:

Three-dimensional numerical analyses were developed to study the interaction between twin tunnels and underground parking in an urban area. The mechanized tunneling procedure and segmental lining were accurately simulated using a finite difference code and a nonlinear perfectly plastic constitutive model (CYsoil). In this paper, the interaction between tunneling in clay and an underground parking was performed using two scenarios: construction of the underground parking above the existing tunnels and excavating the twin tunnels

متن ترجمه شده:

برای مطالعه تعامل بین تونل های دوقلو و پارکینگ زیرزمینی در یک محوطه شهری، تحلیل های عددی سه بعدی توسعه داده شده است. روند مکانیزه تونل زنی و پوشش قطعه قطعه به طور دقیق با استفاده از یک کد اختلاف محدود و یک مدل مشخصه پلاستیک کامل غیرخطی (CYsoil) شبیه سازی شد. در این مقاله، تعامل بین تونل زنی در رس و پارکینگ زیرزمینی با استفاده از دو سناریو صورت گرفته است: ساخت پارکینگ زیرزمینی در بالای تونل های موجود و حفاری تونل های دوقلو.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 59%
راضی 38%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 38%
راضی 63%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.5 از 10
تحویل به موقع
9.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
مهدی لشگری
1399/11/10
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
محسن گیلانی فر
1399/10/17
 • تخصصی-مالی - حسابداری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی عمران
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

به اصول نگارشی بیشتر دقت شود.

راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی عمران
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

جا داشت روان‌تر باشد.

راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید