سید امین رضا موسوی

 • 29 دقیقه پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید امین رضا موسوی

 • 29 دقیقه پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 59 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از3 رأی ]
75 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم زبان انگلیسی

سابقه ترجمه از سال 1393 در زمینه های مختلف و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه

75 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Careful attention to site and design objectives will result .in successful rest-area design-one that best meets program, aesthetic, and environmental requirements. Special attention should be given to the many details to be considered during the design process including (1) building and site coordination, (2) structure siting, (3) building plans, and (4) site features. The following discussion identifies design features that are often included. Their arrangement, location, and detail design will strongly affect whether a site is successful and satisfies user needs.

متن ترجمه شده:

توجه دقیق به کارگاه و اهداف طراحی منجر به طراحی محل استراحت موفق خواهد شد – به طوری که به بهترین شکل با نیازهای برنامه، زیبایی و محیطی مطابقت دارد. توجه ویژه ای باید به جزئیات بسیاری که باید در طول فرآیند طراحی در نظر گرفته شوند از جمله (1) مختصات کارگاه و ساختمان، (2) موقعیت سازه، (3) نقشه های ساختمانی و (4) ویژگی های کارگاه، معطوف شود. بحث بعدی ویژگی های طراحی که معمولاً در نظر گرفته می شوند را مشخص می کند. طراحی جزئیات، موقعیت و آرایش آن ها به شدت روی موفق بودن کارگاه و رسیدن به نیاز های کاربر اثر می گذارد.

متن اصلی:

Many factors can complicate small craft harbor development. Access can be limited by rail lines and highways, which often run parallel to the water’s edge. Waterfront sites are typically characterized by poor soil conditions, deteriorated bulkheads, piers and pile foundations, wetlands, and sensitive near-shore environments. The destructive power of wind, waves, and currents often requires expensive harbor and flood protection. Varying water levels and tides pose a special challenge in achieving the desired land–water interface.

متن ترجمه شده:

عوامل بسیاری می توانند توسعه بنادر کوچک را پیچیده کنند. دسترسی ها به دلیل خطوط ریلی و بزرگراه ها که اغلب به موازات لبه آب می باشند، محدود هستند. مکان های ساحلی معمولاً با شرایط نامساعد خاک، فرسودگی خاکریز های حائل، اسکله ها و فونداسیون های شمعی، تالاب و محیط های حساس در نزدیکی ساحل تعریف می شوند. قدرت مخرب باد، امواج و جریان ها اغلب موارد حفاظتی هزینه بر برای بندر و در برابر سیل نیاز دارد. تغییر سطح آب و جزر و مد یک چالش ویژه در دستیابی به ارتباط مطلوب بین زمین و آب می باشد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 66%
راضی 32%
متوسط 2%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.5 از 10
تحویل به موقع
9.2 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
مهدی لشگری
1399/04/30
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
پرشین سازه
1399/04/26
 • تخصصی-مهندسی عمران
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.2 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مجموعه ریاضیات و آمار
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی عمران
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید