ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سید امین رضا موسوی

 • 48 دقیقه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید امین رضا موسوی

 • 48 دقیقه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.1 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 78 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از8 رأی ]
102 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم زبان انگلیسی

سابقه ترجمه از سال 1393 در زمینه های مختلف و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه

102 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

A case study in Milan discovered the urban spatiotemporal variations of activity intensity . The intensity of activity locations is further used to locate hot spots and identify city structure by analyzing spatiotemporal signatures of Erlang data, which is a measurement of network bandwidth . Gonzlez et al. revealed a highly regulated human mobility pattern from 100,000 mobile phone users trajectories, and Calabrese et al. established a multivariate regression model to predict daily human mobility . Hasan et al. examined both aggregate and individual activity patterns from social media check-in data.

متن ترجمه شده:

یک مطالعه موردی در میلان تغییرات فضازمانی شدت فعالیت شهری را یافتند. سپس از موقعیت شدت فعالیت برای موقعیت یابی نقاط پر شدت و شناسایی ساختار شهر با تحلیل علامت های فضازمانی داده های ارلانگ استفاده شد که یک معیاری برای اندازه گیری پهنای باند شبکه است. گنزلز و همکارانش یک الگوی تحرک انسانی بسیار منظم از مسیرهای ۱۰۰۰۰۰ تلفن همراه کاربران به دست آوردند و کالابریز و همکارانش یک مدل رگرسیون چندمتغیره برای پیش بینی تحرک روزانه انسانی ایجاد کردند. حسن و همکارانش هر دو الگوی فعالیتی منحصر و تجمعی به دست آمده از داده های ورود به رسانه های اجتماعی را بررسی کردند.

متن اصلی:

Three-dimensional numerical analyses were developed to study the interaction between twin tunnels and underground parking in an urban area. The mechanized tunneling procedure and segmental lining were accurately simulated using a finite difference code and a nonlinear perfectly plastic constitutive model (CYsoil). In this paper, the interaction between tunneling in clay and an underground parking was performed using two scenarios: construction of the underground parking above the existing tunnels and excavating the twin tunnels

متن ترجمه شده:

برای مطالعه تعامل بین تونل های دوقلو و پارکینگ زیرزمینی در یک محوطه شهری، تحلیل های عددی سه بعدی توسعه داده شده است. روند مکانیزه تونل زنی و پوشش قطعه قطعه به طور دقیق با استفاده از یک کد اختلاف محدود و یک مدل مشخصه پلاستیک کامل غیرخطی (CYsoil) شبیه سازی شد. در این مقاله، تعامل بین تونل زنی در رس و پارکینگ زیرزمینی با استفاده از دو سناریو صورت گرفته است: ساخت پارکینگ زیرزمینی در بالای تونل های موجود و حفاری تونل های دوقلو.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 59%
راضی 38%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 38%
راضی 63%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.5 از 10
تحویل به موقع
9.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
محسن گیلانی فر
1399/10/17
 • تخصصی-مالی - حسابداری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
زهرا حسامی
1399/10/13
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

در کل خوب هست، اما برخی اصطلاحات تخصصی حقوق بین الملل که واضح هست رو نمی دونن

راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی عمران
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

به اصول نگارشی بیشتر دقت شود.

راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی عمران
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

جا داشت روان‌تر باشد.

راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید