امیر صفایی

 • 1 سال پیش فعال بوده
 • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امیر صفایی

 • 1 سال پیش فعال بوده
 • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 5 رأی ]
7 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در رشته های محیط زیست، کشاورزی، شهرسازی، معماری، جغرافیا

دارای مدرک آزمون زبان عمومی (تافل) دانشگاه تهران. فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی محیط زیست از دانشگاه تهران

7 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The units chosen are often part of a neighbourhood, especially if the input is some kind of image. In even more complex implementations the weights connected to units that examine similar neighbourhoods at different location s may be forced to be identical(shared weights). Such advanced MLP networks, although of great practical importance,are not universally applicable and are not considered further here.

متن ترجمه شده:

واحدهای انتخاب شده غالبا عضو یک واحد همسایگی هستند، به ویژه اگر ورودی، نوعی تصویر باشد. در کاربردهای پیچیده تر حتی وزن ها به واحدهایی نسبت داده میشوند که واحدهای همسایگی مشابه را در مکان های متفاوتی که ممکن است به اجبار یکسان درنظرگرفته شده باشند آزمون میکنند (وزنهای مشترک). چنین شبکه های MLP پیشرفته ای، علی رغم انکه واجد اهمیت عملی بالایی هستند اما قابل تعمیم و کاربست در همه موارد نبوده و در این مجال دیگر بدانها پرداخته نمیشود

متن اصلی:

The story begins with the death of Arthur and introduces Jeevan. Arthur’s death brings Jeevan a kind of unknown happiness that makes him wonder, but later he finds out why. He works in different trades through many years. Recently he had training in paramedics. The moment Arthur falls on stage, he runs toward him to help. “… in the first row of the orchestra section a man was rising from his seat. He’d been training to be a paramedic

متن ترجمه شده:

داستان با مرگ آرتور و معرفی جیوان آغاز می شود. مرگ آرتور، نوعی شادمانی ناشناخته برای جیوان به بار می آورد که او را به حیرت وا می دارد، اما بعدها وی علت آن را در می یابد. او طی سالیان طولانی به کارهای گوناگونی مشغول می شود. اخیرا آموزشهای بهیاری و کمکهای اولیه را گذرانده بود. لحظه ای که آرتور بر روی صحنه افتاد، او برای کمک به سوی او دوید. در ردیف نخست جلوی صحنه ارکستر، مردی در حال برخاستن از صندلی اش بود. او آموزش دیده بود تا یک بهیار شود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 80%
راضی 20%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.2 از 10
تحویل به موقع
9.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.8 از 10
سایت ترنسیس
1397/04/02
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امیرعلی رشیدی
1397/02/24
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید