ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

بهنوش صابری نژاد

 • 12 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

بهنوش صابری نژاد

 • 12 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 25 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.8 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از6 رأی ]
25 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

ترجمه انگلسی به فارسی/فارسی به انگلیسی در زمینه های عمومی_روانشناسی

ترجمه برای من شغل نیست. من از تک تک پروژه‌های ترجمه لذت می‌برم.

25 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Litter pans/trays/boxes designed for rabbits have a raised back (to prevent litter flying everywhere when they scrape) and a low front (to make it easier for the rabbit to hop in). You may want to purchase several pans or trays so that you can eventually disperse them around the house and easily swap them out when cleaning and disinfecting the litter pans.

متن ترجمه شده:

تشت های کوچک، سینی ها و جعبه هایی که برای خرگوش ها طراحی شده اند قسمت پشتی بلندی دارند ( برای جلوگیری از جابجایی تشت در اثر پنجه کشیدن خرگوش ها به دیواره) و قسمت جلویی آنها کوتاه است (تا خرگوش ها راحت تر به داخل بپرند).

متن اصلی:

If you are unable to work through conflict such that both parties feel heard, understood and resolved, you likely aren’t ready to make the leap yet.

متن ترجمه شده:

اگر توانایی کار کردن روی مشکلات رو ندارید مثل اینکه هر دو نفر حس کنند که درک میشوند و حرفشان شنیده میشود، احتمالا آمادگی این تغییر (ازدواج) را ندارید.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 76%
راضی 20%
متوسط 4%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 83%
راضی 17%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
1397/12/21
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
1397/12/21
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید