ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

فاطمه شکرزاده

 • 1 سال پیش فعال بوده
 • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه شکرزاده

 • 1 سال پیش فعال بوده
 • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 2 رأی ]
3 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، پزشکی و تغذیه

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، پزشکی و تغذیه

3 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Planning is nothing but thinking before the action takes place. It helps us to take a peep into the future and decide in advance the way to deal with the situations, which we are going to encounter in future. It involves logical thinking and rational decision making. Planning is concerned with setting objectives, targets, and formulating plan to accomplish them. The activity helps managers analyse the present condition to identify the ways of attaining the desired position in future.

متن ترجمه شده:

برنامه ریزی یعنی فکر کردن قبل از اقدام. برنامه ریزی به ما کمک می کند تا نیم نگاهی به آینده بیندازیم و پیش از اینکه با وقایع روبرو شویم در مورد راه مقابله با آنها تصمیم بگریریم. این کار تفکر استدلالی و تصمیم گیری منطقی را در بر می گیرد. برنامه ریزی در ارتباط با چینش موارد، اهداف و تدوین برنامه برای تحقق آنها است. این اقدام به مدیران کمک می کند تا شرایط موجود را تجزیه و تحلیل کنند تا راه های دستیابی به موقعیت خوب را در آینده مشخص کنند.

متن اصلی:

At a fundamental level, marketing is the process of understanding your customers, and building and maintaining relationships with them.You have to show them that, as a society, we tune out ads, and promotion, and ego-driven marketing tactics. The reality, is that marketing sits at the intersection of the business and the customer – the great arbiter of the self interests of the business and the needs of the buyer.

متن ترجمه شده:

در اصل، بازاریابی فرایند درک مشتریان و ایجاد و نگهداری روابط با آنها است. باید به آنها نشان دهید که ما به عنوان یک جامعه، تولید تبلیغات، ارتقا و تکنیک های بازاریابی بر اساس شخصیت افراد را تنظیم می کنیم. واقعیت ، این است که بازاریابی در محل تلاقی تجارت و مشتری قرار دارد و بزرگترین داور منافع شخصی تجارت و نیازهای خریداران است..

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
حمید حسین پور
1399/01/29
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
حسین ش
1399/01/08
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید