جمشید رجنی

جمشید رجنی [ کد 19099 ]

3 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

جمشید رجنی [ کد 19099 ]

3 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم پزشکی و کشاورزی

دکتری کشاورزی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

  • پزشکی
  • کشاورزی
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
  • عمومی

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -