سال نو مبارک! متفاوت ترین هدیه نوروزی (کلیک کنید)
ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهرداد پاریاو

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهرداد پاریاو

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

عمومی و زمینه فیزیک وآکوستیک

ترجمه پروژه ها در زمینه های فیزیک، عمومی، گاهی هم ادبی اگردر توانم باشد.طبیعتا کیفیت در اولویت است و کاری نتوانم به خوبی انجام بدم قبول نمیکنم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Now, if a tension exists between object and subject in the body of the humanesque puppet, it must be exasperated within the object qua object of Švankmajer’s films. The seemingly obvious links between the camera’s gaze and the protagonist, between narration and events onscreen, are highlighted when we must rely on the formal structure of narrative depleted of some of its traditional content.

متن ترجمه شده:

اگر در بدنه ی عروسکهای انسان نما درحال حاضر میان فاعل و مفعول شکافی موجود باشد باید درون مفعول فیلم های اشوانکمیر تشدید شود. ارتباط مشهود بین شخصیت های اصلی و نگاه دوربین، بین داستان و اتفاقات روی صحنه برجسته هستند هنگامی که ما باید به ساختار فرمی داستان پیاده شده بر روی بعضی از محتواهای مرسوم تکیه کنیم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید