زهرا صفایی

زهرا صفایی [ کد 20625 ]

1 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زهرا صفایی [ کد 20625 ]

1 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ترجمه فوری

ترجمه در زمینه های عمومی ، ادبیات ، زیست و گردشگری

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -