زهرا صفایی

زهرا صفایی

5 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زهرا صفایی

5 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ترجمه فوری

ترجمه در زمینه های عمومی ، ادبیات ، زیست و گردشگری

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -