نیما شاهرخ شاهی

نیما شاهرخ شاهی [ کد 20741 ]

2 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نیما شاهرخ شاهی [ کد 20741 ]

2 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه مهندسی برق-قدرت

اینجانب نیما شاهرخ شاهی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت بوده، با توجه به آشنایی به زبان انگلیسی آمادگی برای ترجمه متون تخصصی در این زمینه را دارم.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • مجموعه مهندسی برق
 • عمومی

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Now, if a tension exists between object and subject in the body of the humanesque puppet, it must be exasperated within the object qua object of Švankmajer’s films. The seemingly obvious links between the camera’s gaze and the protagonist, between narration and events onscreen, are highlighted when we must rely on the formal structure of narrative depleted of some of its traditional content.

  متن ترجمه شده:

  در صورتی که تنش بین فاعل و مفعول در بدنه عروسک خیمه شب بازی موجود باشد، این تنش باید به همراه مفعول تا حد فیلم های Svankmajer تشدید شود. ارتباط های واضح و مشخص بین دوربین و شخصیت اصلی، بین روایت و رویدادهای نمایش داده شده، هنگامی که ما باید به ساختار رسمی روایتی کاهش داده شده توسط بعضی عناصر سنتی پاسخ دهیم، برجسته شده اند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -