سیاوش  پیروی

سیاوش پیروی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سیاوش پیروی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای انگلیسی در زمینه ی عمومی

سابقه ی ترجمه در چند زمینه را از قبل داشته و به زبان محاوره ای و slang مسلط بوده و در ترجمه ی متون هیچ مشکلی در روان بودن متن نداشته

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -