سیاوش پیروی

سیاوش پیروی [ کد 20791 ]

3 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سیاوش پیروی [ کد 20791 ]

3 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای انگلیسی در زمینه ی عمومی

سابقه ی ترجمه در چند زمینه را از قبل داشته و به زبان محاوره ای و slang مسلط بوده و در ترجمه ی متون هیچ مشکلی در روان بودن متن نداشته

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -