مهدیه یارقلی

مهدیه یارقلی

3 ماه پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدیه یارقلی

3 ماه پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم متون عمومی و متون تخصصی معماری و پزشکی

فعالیت به عنوان مترجم آزاد در زمینه های مختلف، به طور مثال همکاری با پروژه های معماری

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -