ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

شیرین امامی

 • 4 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شیرین امامی

 • 4 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 29 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.6 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از13 رأی ]
52 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم انگلیسی به فارسی در زمینه های عمومی، ادبی، روانشناسی، و ....

اینجانب شیرین امامی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان هستم. در حرفه ی تدریس و مترجمی مشغول هستم.

52 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Despite these occupational risks and the immediate need for health system interventions to support nurses, nursing also has unique responsibilities in the COVID-19 outbreak. The experience of medical staff responding to SARS shows that the effects on medical staff members’ mental health have not only shortterm but also long-term impacts and that the value of effective support and training is meaningful

متن ترجمه شده:

علیرغم این خطرات شغلی و نیاز فوری به مداخلات سیستم بهداشتی برای حمایت از پرستاران، حرفه ی پرستاری مسئولیت های منحصربفردی را در زمان شیوع کووید 19 برعهده دارد. تجربیات کادر درمان در واکنش به سارس نشان میدهد که اثرات آن بر سلامت روانی اعضای کادر درمان تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدتی را دارد و اینکه ارزش حمایت موثر و آموزش در اینجا معنی دار است.

متن اصلی:

The addictive behavior triggers a release of dopamine to promote the pleasurable experience activating the release of this chemical. Over time, more and more of the activity is needed to induce the same pleasurable response, creating a dependency.

متن ترجمه شده:

رفتار اعتیادی باعث آزاد شدن دوپامین میشود تا تجربه ی لذت بخشی را که موجب آزادسازی این ماده ی شیمیایی میشود ارتقا بخشد. با گذشت زمان، میزان بیشتری از این فعالیتها برای تحریک.....

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 69%
راضی 24%
متوسط 7%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 31%
راضی 54%
متوسط 15%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
9.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
سجاد باقرپور
1399/08/20
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سجاد باقرپور
1399/08/19
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.2 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.3 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-داستان و رمان
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-خبر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

متاسفانه ترجمه نیاز به بازنگری و ویرایش داشت و مواردی مثل نیم‌فاصله‌ها و ویرگول‌ها به‌درستی رعایت نشده بودند.

متوسط
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید