حسین ملک نیا

حسین ملک نیا [ کد 23663 ]

2 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حسین ملک نیا [ کد 23663 ]

2 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حوزه هوافضا و نجوم

All your dreams can come true if you have the courage to pursue them

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -