ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

نغمه نادری

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نغمه نادری

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه متون علوم انسانی ،اجتماعی، و زیست شناسی. همینطور، متون عمومی

اینجانب دارای لیسانس ژنتیک و فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی هستم. به همین دلیل، در زمینه های فوق الذکر توانایی همکاری ثمربخش با تیم حرفه ای ترنسیس را خواهم داشت.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Many multimedia applications can benefit from techniques for adapting existing classifiers to data with different distri- butions. One example is cross-domain video concept detec- tion which aims to adapt concept classifiers across various video domains. In this paper, we explore two key problems for classifier adaptation:

متن ترجمه شده:

تعدادی از برنامه های چندرسانه ای در جهت تطبیق طبقه بندی های موجود با داده های مختلف التوزیع می توانند از تکنیک هایی بهره مند شوند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید