ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

پویا افشار

 • 2 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پویا افشار

 • 2 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 5 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از3 رأی ]
6 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

پزشکی، علوم پایه، ورزش، تکنولوژی و کامپیوتر، روانشناسی

دانشجوی پزشکی
آموزش دیده در زبان انگلیسی از خردسالی و دارای مدرک تافل
دارای مدرک ICDL
مترجم و تولید کننده محتوای متنی

6 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

با توجه به نتایج حاصل و مقایسه میانگین میزان خطای هر یک از الگوریتم ها کمترین میزان خطا در الگوریتم svm و در حالت kernel type Rdial به دست آمده است . بنا بر این بهترین مدل پیشنهادی برای بدست آوردن پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان الگوریتم SVM به دست می آید

متن ترجمه شده:

According to the results and comparison of the average error rate of each algorithm, the lowest error rate is obtained in SVM algorithm and in kernel type Radial mode. Therefore, the best proposed model for predicting students' academic performance is obtained in SVM algorithm.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 60%
راضی 20%
متوسط 20%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 33%
راضی 33%
متوسط 33%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.2 از 10
تحویل به موقع
9.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.7 از 10
حمید حسین پور
1399/06/25
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
شایان مشهدی
1399/06/25
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن

با توجه به سطح و تخصص ترجمه روانی ارائه نشده

متوسط
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید