عمران آشفته پرچی کلایی

عمران آشفته پرچی کلایی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

عمران آشفته پرچی کلایی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه فناوری اطلاعات (IT) و رایانه و عمومی

مترجم حرفه ای در زمینه فناوری اطلاعات (IT) و رایانه و عمومی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -