فاطمه گندمی

فاطمه گندمی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه گندمی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه علوم تربیتی و روانشناسی

اینجانب در حوزه رشته های علوم تربیتی با تمام گرایش ها و رشته روانشناسی عمومی مسلط به ترجمه تخصص هستم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • روانشناسی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -