هادی  تبرائی

هادی تبرائی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

هادی تبرائی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه های پزشکی، دامپزشکی، صنایع غذایی و داروسازی

بنده دانشجوی دوره تخصصی فارماکولوژی از دانشگاه اوترخت هلند هستم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [خوب]
  • کشاورزی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -