صبا لاحقى

صبا لاحقى

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

صبا لاحقى

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه اى در زمينه ادبيات

صبالاحقى،دانشجوى كارشناسى رشته ادبيات انگليسى در زمينه ى تدريس و ترجمه ى متون عمومى و ادبى فعاليت ميكنم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -